Asfalt laagdikte

Bestrating diktemeting

Niet-destructieve laagdiktemeting van straatbedekking uit asfalt of beton StratoTest 4100

StratoTest 4100

Niet-destructieve laagdiktemeting van straatbedekking uit asfalt of beton, maar ook van andere bouwlagen, bijv. afdekkingslagen van stortplaatsen, fundamenten, enz.