Produkty

Produkty

Przyrządy do pomiaru grubości warstwy

Przyrządy do pomiaru grubości warstwy

Przyrządy pomiarowe do ustalenia grubości warstwy
  • Lakiery, farby oraz inne nieferromagnetyczne warstwy na stali
  • Warstwy izolujące na metalach nieżelaznych
  • Warstwy polimerowe na wszystkich podłożach

Przyrządy do pomiaru grubości ścianki

Przyrządy do pomiaru grubości ścianki

Przyrządy pomiarowe do mierzenia grubości ścian szklanych, z tworzywa sztucznego, stalowych, gumowych...

Przyrządy do pomiaru porowatości, kontrola porowatości, wyszukiwanie porów

Przyrząd do kontroli porowatości

Przyrządy kontrolne do wyszukiwania porów i defektów

Przyrządy do pomiaru grubości jezdni, pomiar grubości asfaltu, pomiar grubości jezdni

Pomiar grubości jezdni

Nieniszczące pomiary grubości jezdni

Przyrząd do badania metodą siatki nacięć

Przyrząd do badania metodą siatki nacięć

Przyrządy do badania przyczepności warstw lakieru metodą siatki nacięć na twardych i miękkich podłożach.

Przyrządy do mierzenia połysku (reflektometr)

Pomiar połysku

Przyrządy do mierzenia połysku (reflektometr) z 1, 2 lub 3 kątami pomiaru, automatycznym przełączaniem na pomiar połysku lustrzanego oraz kompensację światła rozproszonego.

Events / Tradeshows

no news in this list.

Need technical advice?

You are working with a manufacturing process requiring special measuring methods and tools? It will be our pleasure to advise you on possible solutions!
Please feel free to contact us on:

Phone: +49 221 75204-0
Fax: +49 221 75204-67
Mail: info(at)elektrophysik.com

or using the -> contact form


When placing your order online, you will be redirected to the online shop of our sales partner Checkline