Pomiar grubości nawierzchni

Pomiar grubości nawierzchni

Pomiar grubości nawierzchni StratoTest 4100

StratoTest 4100

Nieniszczące pomiary grubości nawierzchni asfaltowych lub betonowych oraz warstw budowlanych, np. warstwy pokrywające składowiska odpadów, fundamenty itd.