Zouden de natuurkundigen Erich Steingroever en zijn toenmalige partner ingenieur Hans Nix in 1947 geweten hebben, dat zij met hun “voorlopige productievergunning” van de Engelse militaire autoriteiten de basis voor een wereldwijde onderneming hebben gelegd?

In het naoorlogse Duitsland worden grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen schaars en werd er naar behoefte en beschikbaarheid geproduceerd, zoals bijv. de in 1947 voor het eerst geproduceerde elektrostatische spanningsmeter.

Nu, 70 jaar later, is ElektroPhysik een wereldwijde toonaangevende fabrikant voor niet-destructieve oppervlaktemeters. Het bedrijf uit Keulen in vertegenwoordigd in meer dan 50 landen en garandeert hiermee een toonaangevende positie op de wereldmarkt. Schaarse grondstoffen behoren tot het verleden, nu staan innovatie, kwaliteit en bruikbaarheid op de eerste plaats. In 2017 kijkt ElektroPhysik terug op 70 jaar bewogen geschiedenis en neemt u mee op een reis door de tijd:

Europa en Duitsland herstellen zich met moeite van de oorlog. Grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zijn schaars en de langzame wederopbouw van het westen lukt dankzij de hulp van de geallieerden.
1947

De verschillen tussen West- en Oost-Duitsland worden groter. Terwijl in het oosten de opbouw van het socialisme begon, streeft het westen met de geallieerden naar een economische wonder.
1952

Duitsland is dankzij het economische wonder haast niet meer te herkennen. Luxe zoals televisies, auto’s en toerisme veranderen het beeld. Op het politieke toneel gebeurt er van alles. John F. Kennedy houdt zijn beroemde speech “Ich bin ein Berliner” en Martin Luther Kind sprak de legendarische woorden “I have a dream”. Ludwig Erhard wordt de tweede bondskanselier van de jonge BRD

De Koude Oorlog zorgt verder voor een ware innovatieve boom. Er ontstaan nieuwe technologieën, vooral op het gebied van elektronica en communicatie.
Na de shock van de oliecrisis ontstaat een nieuw bewustzijn voor een bewustere omgang met grondstoffen.
1979

Het ongeluk met de reactor in Tsjernobyl doet de wereld opschrikken. De nucleaire ramp leidt in de hele wereld tot protesten tegen atoomenergie.

Een wereldwijd netwerk is geen toekomstvisie meer, maar de realiteit. Dankzij de digitalisering openen nieuwe wegen voor complexe test- en documentatiesystemen.
1997

De eeuwwisseling bracht niet het einde van de wereld, maar wel een aantal rampen. Terroristische aanslagen, zoals 9/11, kenmerken de nieuwe eeuw en ook de klimaatverandering wordt duidelijk merkbaar.

Er zijn echter ook veel positieve veranderingen: Het Duitse leger maakt een enorme stap voor gelijkheid, de katholieke kerk kiest een Duitse paus en de VS de eerste president met donkere huidskleur.

De globalisering is vanwege o.a. mobiele telefoons en gestandaardiseerd internet niet meer te stoppen.

2007
Het jaar 2007 begon stormachtig. De orkaan “Kurill” woedde in Duitsland en wakkerde het debat aan over de klimaatverandering, tegelijkertijd verovert het ijsbeertje Knut de harten van de bezoekers van de Berlijnse dierentuin.
Het jaar ging net zo stormachtig verder als dat het begon, want in de VS begon de crisis op de huizenmarkt, waarvan de gevolgen wereldwijd gevoeld werden in de financiële wereld.

Amerika heeft zijn eerste Afro-Amerikaanse president beëdigd en daarmee geschiedenis geschreven. Wat betreft de geschiedenis: Het historische Keulse stadsarchief is bij de verbouwing van de Keulse metro ingestort. Hierbij werden belangrijke historische documenten onder het puin begraven.

Aan het begin van het jaar kondigt de Duitse paus Benedictus XVI verrassend aan dat hij zicht terugtrekt. De Argentijnse paus Franciscus wordt het nieuwe gezicht van de rooms-katholieke kerk.
Ook de onthullingen van Edward Snowden, die voor het eerst in The Guardian verschenen, waren verrassend.
2013

Als reactie op de steeds zwaardere omstandigheden in vele oorlogsgebieden wordt het vreedzame Europa overspoeld door een grote stroom vluchtelingen.

Er zijn echter ook goede berichten: Het conservatieve Ierland stemt bij een referendum voor het homohuwelijk en nog hetzelfde jaar wordt een wet waarin dit vastgelegd wordt van kracht.

De ingenieur Hans Nix en de fysicus Erich Steingroever krijgen een voorlopige productievergunning van de Engelse militaire autoriteiten.
De eerste magnetische meet- en testapparaten alsook de elektrostatische spanningsmeter worden geproduceerd.

Op aanvraag van een lakfabriek uit Keulen ontwikkelt en produceert ElektroPhysik de magnetische laagdiktemeter MikroTest. Een jaar eerder is een patent aangevraagd voor het model. De wereldwijd ook onder de naam Banana gauge bekende meter
wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt.

1963
Ondertussen heeft ElektroPhysik zich gespecialiseerd in het meten van laagdikten, terwijl de techniek voor conserverende oppervlaktebehandeling met lak, kunststoffen en email zich nog verder ontwikkelt. Als snel zal ElektroPhysik zijn 100.000e MikroTest-apparaat leveren.

De trend voor het verfijnen van de conserverende oppervlakteveredeling blijft zich voortzetten, hetgeen positief is voor ElektroPhysik. De opbouw van de handel in West-Europa en landen overzee is zeer succesvol. ElektroPhysik opent de eerste vestiging in de VS en opende twee jaar daarvoor ook al een vestiging in Groot-Brittannië.

Ondertussen breidt ElektroPhysik met succes het gamma producten uit met door een microprocessor gestuurde MiniTest-apparaten.
1986

ElektroPhysik ontwikkelt zich als wereldwijde toonaangevende fabrikant van meet- en testapparaten. Het assortiment beslaat hoogwaardige producten op het gebied van oppervlaktetechniek, corrosiebescherming en wegenbouw.

Als pionier op het gebied van niet-destructieve laagdiktemetingen heeft ElektroPhysik in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten de ontwikkeling en globale standaardisering van de laagdiktemeting met succes aangevoerd.

Het eigen team bestaande uit ingenieurs en technici garandeert dat onze producten niet alleen goed presteren en van de hoogste kwaliteit zijn, maar ook een doordacht design hebben en goed bruikbaar zijn.
2000

ElektroPhysik is als grootste fabrikant van laagdiktemeters leider op het gebied van digitale sensortechniek: de sensorgeïntegreerde digitale signaalverwerking.

SIDSP® = sensor-integrated digital signal processing hebben we als merknaam geregistreerd.

Tot op de dag van vandaag is ElektroPhysik de enige aanbieder van digitale sensoren voor de laagdiktemeting.

2009
ElektroPhysik doet zijn positie als leider en pionier op het gebied van niet-destructieve laagdiktemetingen eer aan: Een van de eerste ultrasone laagdiktemeters voor de meting van laagdikten van niet-metalen ondergronden komt op de markt: QuintSonic.

Slechts 4 jaar na de ontwikkeling van de QuintSonics heeft ElektroPhysik het model verder ontwikkeld en voorzien van een digitale sensor.

Met de QuintSonic 7 is nu effectief en nauwkeurig de meting van max. 5 lagen in slechts één meting mogelijk.

2015
ElektroPhysik presenteert de draadloze sensor SmarTest. De intelligente radiosensor draagt via Bluetooth alle metingen via de app over naar mobiele apparaten.

Verder is de SmarTest compatibel met alle SIDSP®-sensoren, waardoor het meetportfolio wezenlijk vergroot wordt.

1947
Europa und Deutschland erholen sich nur schwer vom Krieg. Rohstoffe und Ressourcen sind knapp und der langsame Wiederaufbau des Westens funktioniert bloß durch die Unterstützung der Alliierten.

Der Ingenieur Hans Nix & der Physiker Erich Steingroever erhalten eine „vorläufige Produktionserlaubnis“ der englischen Militärbehörde.
Die ersten magnetischen Mess- und Prüfgeräte sowie der elektrostatische Spannungsprüfer werden produziert.

1952
Der Graben zwischen West- und Ost-Deutschland vergrößert sich. Während im Osten der Aufbau des Sozialismus begann, strebt der Westen mit alliierter Förderung seinem Wirtschaftswunder zu.

Auf Anfrage einer Kölner Lackfabrik entwickelt und fertig ElektroPhysik das magnetische Schichtdickenmessgerät MikroTest. Ein Jahr zuvor, wurde das Modell zum Patent angemeldet. Das weltweit auch als Banana gauge bekannte Meßgerät
ist bis heute im Einsatz.

1963
Deutschland ist dank des Wirtschaftswunders kaum wiederzuerkennen. Luxus wie Fernseher, Autos und Tourismus verändern das Bild. Auch auf politischer Bühne ereignet sich viel. John F. Kennedy hält seine berühmte „Ich bin ein Berliner“-Rede während Martin Luther King die legendären Worte „I have a Dream“ aussprach. Die junge BRD bekommt mit Ludiwg Erhard Ihren 2. Bundeskanzler.

Inzwischen hat sich ElektroPhysik auf Messung von Schichtdicken spezialisiert, denn die Technik zur konservierenden Oberflächenveredelung mit Lacken, Kunststoffen und Emaille wird sich noch weiterentwickeln. Schon bald wird Elektro-Physik sein 100.000stes MikroTest-Gerät ausliefern

1979
Der Kalte Krieg sorgte für einen wahren Innovationsboom. Neue Technologien entstanden, insbesondere in der Elektronik und Kommunikation. Nach dem Schock der Ölkrise entsteht ein neues Bewusstsein für den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Der Trend zur Verfeinerung der konservierenden Oberflächenveredelung ist ungebrochen, was auch ElektroPhysik positiv verzeichnet. Der Aufbau des Vertriebs in Westeuropa und Übersee ist sehr erfolgreich. ElektroPhysik eröffnet die erste eigene Niederlassung in den USA, wie zwei Jahre zuvor auch schon in Großbritannien

1986
Das Reaktorunglück in Tschernobyl erschüttert die Welt. Die nukleare Katastrophe löst weltweit Proteste gegen Atomkraft aus.

Währenddessen erweitert ElektroPhysik erfolgreich die Produktpalette um mikroprozessor-gesteuerte MiniTest-Geräte.

1997
Die weltweite Vernetzung ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Dank der Digitalisierung eröffnen sich neue Wege zu komplexen Prüf- und Dokumentationssystemen.

ElektroPhysik etabliert sich als weltweit führender Hersteller von Mess- und Prüfgeräten. Das Programm umfasst den gesamten Bereich der Qualitätssicherung in der Oberflächentechnik, im Korrosionsschutz und dem Straßenbau.

2000
Die Jahrtausendwende brachte nicht das Ende der Welt, aber einige Katastrophen. Terroranschläge wie der 9/11 prägen das junge Jahrtausend und auch der Klimawandel werden drastisch spürbar.

Es gibt aber auch viele positive Veränderungen: Die deutsche Bundeswehr machte einen riesigen Schritt zur Gleichberechtigung, die katholische Kirche wählte einen deutschen Papst und USA den 1. dunkelhäutigen Präsidenten.

Die Globalisierung ist, nicht zuletzt dank Handys und standardisiertem Internet, nicht mehr aufzuhalten.

Als Pionier auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Schichtdickenmessung hat ElektroPhysik in Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten die Entwicklung und globale Standardisierung der Schichtdickenmessung erfolgreich vorangetrieben.

Ein eigener Entwicklungsstab aus Ingenieuren und Technikern stellt sicher, dass unsere Produkte nicht nur leistungsstark und von höchster Qualität, sondern auch design- und anwenderorientiert sind

2007
Das junge Jahr 2007 begann stürmisch. Der Orkan „Kyrill“ wütet durch Deutschland und lässt das Thema Klimawandel nicht abebben, gleichzeitig erobert das Eisbär-Baby Knut nicht nur die Herzen der Berliner Zoobesucher.

So stürmisch es begann, ging das Jahr weiter, denn in den USA beginnt eine Immobilienkrise, deren Auswirkungen weltweit die Finanzwelt erschüttern werden.

ElektroPhysik stellt als erster Hersteller von Schichtdickenmessgeräten die digitale Sensortechnik vor: Die Sensor-integrierte-digitale Signalverarbeitung.

SIDSP® = Sensor-integrated digital signal processing haben wir uns als Wortmarke schützen lassen.

Bis heute ist ElektroPhysik der einzige Anbieter von digitalen Sensoren zur Schichtdickenmessung.

2009
Amerika hat seinen ersten afroamerikanischen Präsidenten vereidigt und damit Geschichte geschrieben. Aprops Geschichte: Das Historische Kölner Stadtarchiv stürzte beim Ausbau der Kölner U-Bahn zusammen und begrub wertvolle historische Dokumente unter seinen Trümmern.

ElektroPhysik macht seinen Ruf als Vorreiter und Pionier in Sache zerstörungsfreie Schichtdickenmessung alle Ehre: Eines der ersten Ultraschallschicht-dickenmessgeräte zur Messung von Schichtdicken auf nicht-metallischen Untergründen kommt auf den Markt: QuintSonic.

2013
Anfang des Jahres verkündete der deutsche Papst Benedikt XVI überraschend seinen Rücktritt und der Argentinier Papst Franziskus wurde zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.
Überraschend waren auch Edward Snowdens Enthüllungen, die erstmals im „Guardien“ erschienen.

Nur 4 Jahre nach der Entwicklung des QuintSonics hat ElektroPhysik das Modell überarbeitet und mit einem digitalen Sensor ausgestattet.

Mit dem QuintSonic 7 ist nun die Messung von bis zu fünf Schichten in nur einem Messvorgang möglich – effektiv und genau.

2015
Als Reaktion auf die immer schwierigere Lage in vielen Kriegsgebieten, wird das friedliche Europa von einer großen Flüchtlingswelle getroffen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Das konservative Irland stimmt in einem Referendum für die gleichgeschlechtliche Ehe und setzt noch im selben Jahr ein entsprechendes Gesetz in Kraft.

ElektroPhysik stelllt das kabellosen Sensor SmarTest vor. Der intelligente Funksensor überträgt mit Hilfe von Bluetooth alle Messungen via App auf mobile Geräte.

Zusätzlich ist der SmarTest mit allen SIDSP® -Sensoren kompatibel, wodurch das Mess-Portfolio sich erheblich vergrößert.

Made in Germany

Made in Germany

ElektroPhysik ontwikkelt, produceert en verkoopt het volledige productassortiment in Duitsland, in onze hoofdvestiging in Keulen.
SIDSP-methode

SIDSP-methode

SIDSP® is een door ElektroPhysik ontwikkelde, wereldwijd toonaangevende technologie voor laagdiktesensoren.