Czy fizyk Erich Steingroever i jego ówczesny partner, inżynier Hans Nix oraz przeczuwali w roku 1947, że swoim „tymczasowym pozwoleniem na produkcję“ armii angielskiej trzymali w ręku kamień węgielny pod ekspandujące na cały świat przedsiębiorstwo?

W zniszczonych powojennych Niemczech z surowcami i zasobami naturalnymi było krucho, produkowano tylko według zapotrzebowania i dostępności, jak np. wyprodukowany po raz pierwszy w roku 1947 elektrostatyczny miernik napięcia.

Dzisiaj – 70 lat później – ElektroPhysik jest światowym liderem jako producent w zakresie nieniszczących pomiarów powierzchni. Z przedstawicielstwami w ponad 50 krajach przedsiębiorstwo z Kolonii zapewniło sobie dominującą pozycję na rynku światowym. Niedobór zasobów naturalnych należy do przeszłości, zamiast tego na pierwszym miejscu stoją innowacje, jakość i zastosowalność. W roku 2017 ElektroPhysik patrzy wstecz na 70 lat poruszonej historii i zabiera Państwa w podróż w czasie:

Europa i Niemcy z trudem odzyskują siły po wojnie. Z surowcami i zasobami naturalnymi jest krucho, a powolna odbudowa zachodu działa tylko dzięki wsparciu Aliantów.
1947

Rów pomiędzy Niemcami Zachodnimi a Wschodnimi powiększa się. Podczas gdy na wschodzie rozpoczynało się wprowadzanie socjalizmu, na zachodzie dążono przy wsparciu Aliantów do cudu gospodarczego.
1952

Niemcy dzięki cudowi gospodarczemu są praktycznie nie do poznania. Luksus taki jak telewizory, samochody i turystyka zmieniają obraz. Również na arenie politycznej wiele się dzieje. John F. Kennedy wygłasza swoje słynne przemówienie „Ich bin ein Berliner“ podczas gdy Martin Luther King wypowiadał legendarne słowa „I have a Dream“. Młoda RFN w osobie Ludiwga Erharda otrzymuje swojego 2. kanclerza

Zimna Wojna spowodowała prawdziwy boom innowacji. Powstały nowe technologie, w szczególności w zakresie elektroniki i komunikacji.
Po szoku spowodowanym kryzysem olejowym powstaje nowa świadomość oszczędnego obchodzenia się z zasobami naturalnymi.
1979

Katastrofa reaktora w Czarnobylu wstrząsa światem. Katastrofa nuklearna wywołuje na całym świecie protesty przeciwko energii atomowej.

Światowe połączenie w sieć nie jest już wizją przyszłości, lecz rzeczywistością. Dzięki cyfryzacji otwierają się nowe drogi do złożonych systemów kontroli i dokumentacji.
1997

Przełom tysiącleci nie przyniósł ze sobą końca świata, lecz kilka katastrof. Zamachy terrorystyczne, jak ten 9/11 kształtują młode tysiąclecie, a i zmiana klimatu staje się drastycznie odczuwalna.

Zachodzi jednak również wiele pozytywnych zmian: Armia niemiecka zrobiła ogromny postęp w kierunku równouprawnienia, kościół katolicki wybrał niemieckiego papieża, a USA pierwszego ciemnoskórego prezydenta.

Globalizacji nie da się już zatrzymać, chociażby dzięki telefonom komórkowym i powszechnemu dostępowi do internetu.

2007

Młody rok 2007 rozpoczął się burzliwie. Orkan „Kyrill“ szaleje w Niemczech i nie pozwala ucichnąć tematowi zmian klimatycznych, jednocześnie młode niedźwiedzia polarnego Knut zdobywa nie tylko serca osób odwiedzających berlińskie zoo.
Rok zaczął się burzliwie i tak też trwał dalej, gdyż w USA rozpoczyna się kryzys nieruchomościowy, którego skutki wstrząsną środowiskiem finansowym na całym świecie.

Ameryka zaprzysiężyła swojego pierwszego afroamerykańskiego prezydenta i wpisała się tym samym na karty historii. A propos historii: Historyczne archiwum miejskie w Kolonii zawaliło się podczas rozbudowy kolońskiego metra i pogrzebało pod swoimi gruzami cenne historyczne dokumenty.

Na początku roku niemiecki papież Benedykt XVI zaskakująco ogłasza swoją rezygnację i zwierzchnikiem kościoła rzymskokatolickiego został Argentyńczyk papież Franciszek.
Zaskakujące były też ujawnione przez Edwarda Snowdena fakty, które po raz pierwszy pojawiły się w „Guardianie“.
2013

W następstwie coraz trudniejszej sytuacji w wielu obszarach wojennych pokojowa Europa zostaje zalana ogromną falą uchodźców.

Jednak są też dobre wieści: Konserwatywna Irlandia przegłosowuje w referendum związki małżeńskie pomiędzy osobami tej samej płci i jeszcze w tym samym roku uchwala odpowiednią ustawę

Inżynier Hans Nix i fizyk Erich Steingroever otrzymują „tymczasowe pozwolenie na produkcję“ od angielskich władz wojskowych.
Produkowane są pierwsze magnetyczne urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz elektrostatyczne mierniki napięcia.

Na zapotrzebowanie fabryki lakieru z Kolonii firma ElektroPhysik rozwija i produkuje magnetyczny miernik grubości powłok MikroTest. Rok wcześniej model został zgłoszony do opatentowania. Miernik znany na całym świecie również jako Banana gauge jest do dzisiaj w eksploatacji.

1963
W międzyczasie firma ElektroPhysik wyspecjalizowała się w dziedzinie pomiaru grubości powłok, gdyż technologia konserwującego uszlachetniania powierzchni lakierami, tworzywami sztucznymi i emalią będzie się jeszcze rozwijać. Już wkrótce firma Elektro-Physik dostarczy swój 100 000 egzemplarz urządzenia MikroTest

Tendencja do udoskonalania konserwującego uszlachetniania powierzchni jest niezłomna, co pozytywnie zauważa również firma ElektroPhysik. Organizacja dystrybucji w Europie zachodniej i za oceanem jest bardzo skuteczna. ElektroPhysik otwiera pierwszą własną filię w USA, jak już dwa lata wcześniej w Wielkiej Brytanii

W międzyczasie firma ElektroPhysik skutecznie poszerza paletę produktów o sterowane mikroprocesorowo urządzenia MiniTest.
1986

ElektroPhysik zapuszcza korzenie jako producent przodujący na świecie w zakresie urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Program obejmuje cały zakres zapewnienia jakości w technologii powierzchni, w ochronie przeciwkorozyjnej i w budowie dróg.

Jako pionier w dziedzinie nieniszczących pomiarów grubości powłok firma ElektroPhysik we współpracy z uniwersytetami i instytucjami badawczymi skutecznie pchnęła do przodu rozwój i globalną standaryzację pomiarów grubości powłok.

Własny sztab ds. rozwoju, składający się z inżynierów i techników gwarantuje, że nasze produkty są nie tylko wydajne i najwyższej jakości, lecz również ukierunkowane na wzornictwo i użytkownika
2000

ElektroPhysik jako pierwszy producent mierników grubości powłok prezentuje technologię czujników: Zintegrowane z czujnikami cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

SIDSP® = Sensor-integrated digital signal processing zastrzegliśmy jako słowny znak towarowy.

Do dzisiaj firma ElektroPhysik jest jedynym oferentem cyfrowych czujników do pomiaru grubości powłok.

2009
ElektroPhysik nie przynosi wstydu swojej reputacji pioniera w sprawach nieniszczących pomiarów grubości powłok: jedno z pierwszych ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru grubości powłok na niemetalowych podłożach zostaje wprowadzone na rynek: QuintSonic.

Zaledwie 4 lata po rozwoju QuintSonic firma ElektroPhysik opracowała model i wyposażyła go w czujnik cyfrowy.

Dzięki miernikowi QuintSonic 7 pomiar do pięciu powłok jest teraz możliwy w zaledwie jednej operacji – efektywnie i dokładnie.

2015
ElektroPhysik prezentuje bezprzewodowy czujnik SmarTest. Inteligentny czujnik radiowy przekazuje przez Bluetooth wszystkie pomiary do aplikacji na urządzenia mobilne.

Dodatkowo SmarTest jest kompatybilny z wszystkimi czujnikami SIDSP®, dzięki czemu portfolio pomiarowe znacznie się powiększa

1947
Europa und Deutschland erholen sich nur schwer vom Krieg. Rohstoffe und Ressourcen sind knapp und der langsame Wiederaufbau des Westens funktioniert bloß durch die Unterstützung der Alliierten.

Der Ingenieur Hans Nix & der Physiker Erich Steingroever erhalten eine „vorläufige Produktionserlaubnis“ der englischen Militärbehörde.
Die ersten magnetischen Mess- und Prüfgeräte sowie der elektrostatische Spannungsprüfer werden produziert.

1952
Der Graben zwischen West- und Ost-Deutschland vergrößert sich. Während im Osten der Aufbau des Sozialismus begann, strebt der Westen mit alliierter Förderung seinem Wirtschaftswunder zu.

Auf Anfrage einer Kölner Lackfabrik entwickelt und fertig ElektroPhysik das magnetische Schichtdickenmessgerät MikroTest. Ein Jahr zuvor, wurde das Modell zum Patent angemeldet. Das weltweit auch als Banana gauge bekannte Meßgerät
ist bis heute im Einsatz.

1963
Deutschland ist dank des Wirtschaftswunders kaum wiederzuerkennen. Luxus wie Fernseher, Autos und Tourismus verändern das Bild. Auch auf politischer Bühne ereignet sich viel. John F. Kennedy hält seine berühmte „Ich bin ein Berliner“-Rede während Martin Luther King die legendären Worte „I have a Dream“ aussprach. Die junge BRD bekommt mit Ludiwg Erhard Ihren 2. Bundeskanzler.

Inzwischen hat sich ElektroPhysik auf Messung von Schichtdicken spezialisiert, denn die Technik zur konservierenden Oberflächenveredelung mit Lacken, Kunststoffen und Emaille wird sich noch weiterentwickeln. Schon bald wird Elektro-Physik sein 100.000stes MikroTest-Gerät ausliefern

1979
Der Kalte Krieg sorgte für einen wahren Innovationsboom. Neue Technologien entstanden, insbesondere in der Elektronik und Kommunikation. Nach dem Schock der Ölkrise entsteht ein neues Bewusstsein für den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Der Trend zur Verfeinerung der konservierenden Oberflächenveredelung ist ungebrochen, was auch ElektroPhysik positiv verzeichnet. Der Aufbau des Vertriebs in Westeuropa und Übersee ist sehr erfolgreich. ElektroPhysik eröffnet die erste eigene Niederlassung in den USA, wie zwei Jahre zuvor auch schon in Großbritannien

1986
Das Reaktorunglück in Tschernobyl erschüttert die Welt. Die nukleare Katastrophe löst weltweit Proteste gegen Atomkraft aus.

Währenddessen erweitert ElektroPhysik erfolgreich die Produktpalette um mikroprozessor-gesteuerte MiniTest-Geräte.

1997
Die weltweite Vernetzung ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Dank der Digitalisierung eröffnen sich neue Wege zu komplexen Prüf- und Dokumentationssystemen.

ElektroPhysik etabliert sich als weltweit führender Hersteller von Mess- und Prüfgeräten. Das Programm umfasst den gesamten Bereich der Qualitätssicherung in der Oberflächentechnik, im Korrosionsschutz und dem Straßenbau.

2000
Die Jahrtausendwende brachte nicht das Ende der Welt, aber einige Katastrophen. Terroranschläge wie der 9/11 prägen das junge Jahrtausend und auch der Klimawandel werden drastisch spürbar.

Es gibt aber auch viele positive Veränderungen: Die deutsche Bundeswehr machte einen riesigen Schritt zur Gleichberechtigung, die katholische Kirche wählte einen deutschen Papst und USA den 1. dunkelhäutigen Präsidenten.

Die Globalisierung ist, nicht zuletzt dank Handys und standardisiertem Internet, nicht mehr aufzuhalten.

Als Pionier auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Schichtdickenmessung hat ElektroPhysik in Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten die Entwicklung und globale Standardisierung der Schichtdickenmessung erfolgreich vorangetrieben.

Ein eigener Entwicklungsstab aus Ingenieuren und Technikern stellt sicher, dass unsere Produkte nicht nur leistungsstark und von höchster Qualität, sondern auch design- und anwenderorientiert sind

2007
Das junge Jahr 2007 begann stürmisch. Der Orkan „Kyrill“ wütet durch Deutschland und lässt das Thema Klimawandel nicht abebben, gleichzeitig erobert das Eisbär-Baby Knut nicht nur die Herzen der Berliner Zoobesucher.

So stürmisch es begann, ging das Jahr weiter, denn in den USA beginnt eine Immobilienkrise, deren Auswirkungen weltweit die Finanzwelt erschüttern werden.

ElektroPhysik stellt als erster Hersteller von Schichtdickenmessgeräten die digitale Sensortechnik vor: Die Sensor-integrierte-digitale Signalverarbeitung.

SIDSP® = Sensor-integrated digital signal processing haben wir uns als Wortmarke schützen lassen.

Bis heute ist ElektroPhysik der einzige Anbieter von digitalen Sensoren zur Schichtdickenmessung.

2009
Amerika hat seinen ersten afroamerikanischen Präsidenten vereidigt und damit Geschichte geschrieben. Aprops Geschichte: Das Historische Kölner Stadtarchiv stürzte beim Ausbau der Kölner U-Bahn zusammen und begrub wertvolle historische Dokumente unter seinen Trümmern.

ElektroPhysik macht seinen Ruf als Vorreiter und Pionier in Sache zerstörungsfreie Schichtdickenmessung alle Ehre: Eines der ersten Ultraschallschicht-dickenmessgeräte zur Messung von Schichtdicken auf nicht-metallischen Untergründen kommt auf den Markt: QuintSonic.

2013
Anfang des Jahres verkündete der deutsche Papst Benedikt XVI überraschend seinen Rücktritt und der Argentinier Papst Franziskus wurde zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.
Überraschend waren auch Edward Snowdens Enthüllungen, die erstmals im „Guardien“ erschienen.

Nur 4 Jahre nach der Entwicklung des QuintSonics hat ElektroPhysik das Modell überarbeitet und mit einem digitalen Sensor ausgestattet.

Mit dem QuintSonic 7 ist nun die Messung von bis zu fünf Schichten in nur einem Messvorgang möglich – effektiv und genau.

2015
Als Reaktion auf die immer schwierigere Lage in vielen Kriegsgebieten, wird das friedliche Europa von einer großen Flüchtlingswelle getroffen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Das konservative Irland stimmt in einem Referendum für die gleichgeschlechtliche Ehe und setzt noch im selben Jahr ein entsprechendes Gesetz in Kraft.

ElektroPhysik stelllt das kabellosen Sensor SmarTest vor. Der intelligente Funksensor überträgt mit Hilfe von Bluetooth alle Messungen via App auf mobile Geräte.

Zusätzlich ist der SmarTest mit allen SIDSP® -Sensoren kompatibel, wodurch das Mess-Portfolio sich erheblich vergrößert.

12 miesięcy gwarancji jakościowej

12 miesięcy gwarancji jakościowej

Podczas produkcji naszych przyrządów pomiarowych kładziemy największy nacisk na wysoką jakość obróbki i solidne materiały.
Made in Germany

Made in Germany

ElektroPhysik rozwija, produkuje i rozprowadza całą paletę produktów w Niemczech w naszej siedzibie głównej w Kolonii.