China

Shenzhen Huafeng Science & Technology Co. Ltd.

Shenzhen Huafeng Science & Technology Co. Ltd.
Room 1915 Pacific Ocean Business & Trading Building
No. 4028 Jiabin Road
Shenzhen 518001
China

Mrs Zhang
Tel.: +86 755 82138923
Fax.: +86 755 82138468
Mail: eillen(at)hftech.com.cn
Web: www.epkchina.net